اسامی طراحان بخش طراحی حروف جهت چاپ در کتاب نگاره ۳

اسامی طراحانی که آثار آن ها در بخش طراحی حروف جهت چاپ در کتاب نگاره ۳ و اماده سازی جهت فونت پذیرفته شده است
عبارتند از:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

حانیه بختیاری/ حمیده سلیم نژاد/ زهرا حاجی قاسمی/ سونا شقاقی/ امیر حسین پرمهر یابنده/ پریسا شیروزاده/ فریده مولایی/ ناهید ستاری/ فاطمه آخوندی/ فاطمه مسعودی نژاد/ فاطمه نوروزی گرمه/مزتضی تقی بیگی/ مریم امیری/ معصومه نومیری/ مهسا رضایی/ عاطفه نظامی/ صدف عسکری/صدیقه ادراکی/یاسمن پیر بداقی

@negarebook

دیدگاهتان را بنویسید